Hei!

Opplæringskontorets avtaleperiode om bruk av Kompetanseboka løp ut 31.12.2023.

Ny avtale er ikke inngått. Varsel om at systemet ville bli tatt ned etter utgangen av 2023 er gitt flere ganger. Er dette likevel ikke i tråd med det som dere forventet, eller ny avtale ønskes inngått, kontakt oss snarest på e-post john@safir.no eller på telefon 91 00 86 50.

Videre bruk forutsetter ordinært inngåelse av avtale med enten 5, 3 eller 1 års varighet.

Vi har også i spesielle tilfeller åpnet for en mulighet for en kortvarig forlengelse.

Vennlig hilsen Minkompetanse AS